WAT WIJ DOEN

WEDUWEN

Omzien naar weduwen in hun druk is een van de aspecten van een zuivere godsdienst.Veel weduwen in Indonesië 

leven in armoede. SA voorziet in een klein pensioentje en verlicht hiermee hun dagelijkse last.

WEZEN

Door armoede is de hoop op een goede toekomst bij wezen en kansarme kinderen al op jonge leeftijd vervlogen. SA werkt samen met kindertehuizen en kerken om deze kinderen op te vangen. Wij stimuleren hen om aan hun toekomst te werken.

NOODHULP

Bij natuurrampen biedt SA noodhulp in Indonesië in samenwerking met lokale kerken. Zo heeft SA hulp geboden na de uitbarsting van de vulkaan Merapi op Java.

BIJBELSCHOOL    

SA geeft studiebeurzen aan jongeren 

die zelf hun Bijbelschoolopleiding niet kunnen betalen. Daarnaast helpt SA de Bijbelscholen met de aanschaf van boeken en lesmaterialen.

PIONIERS

SA steunt christenen die getuige willen zijn van de liefde van God in de meest afgelegen gebieden van Indonesië.  SA voorziet in hun levensonderhoud, zodat zij zich kunnen toeleggen op hun bediening.

KERKEN

SA ondersteunt kleine dorps- gemeentes bij de bouw van hun kerk, de aanschaf van meubilair, muziekinstrumenten en Bijbels.

Stichting Sinar Anugerah

Antwoordnummer 740

7600 WB  ALMELO

Contact

E-mail:  info@sinaranugerah.nl

Telefoon:  06 249 64 654

Bank: NL 48 INGB 0000 294 715

RSIN fiscaal nummer: 805084034

KVK nummer: 41197782

Privacybeleid