top of page

HELP MEE

Sponsor een Kind 
Met een maandelijkse gift van 20,- euro ontvangen kansarme kinderen een basisopleiding en een passende vervolgopleiding. Hiermee vinden kansarme kinderen aansluiting op de arbeidsmarkt en wordt de vicieuze cirkel van armoede doorbroken. Wezen en kinderen, waarvan de ouders te arm zijn om voor hen te zorgen, kunnen worden opgevangen en verzorgd in kindertehuizen.

Het programma
Het programma van SA is gericht op de individuele behoeften van het kind bij zijn/haar ontwikkeling. Wij houden hierbij rekening met de behoeften van het gezin en de gemeenschap waar het kind toe behoort. De plaatselijke kerk en onze medewerkers staan garant voor de vervulling van de fysieke, sociale, emotionele en geestelijke noden van het kind. In Indonesië werkt SA met lokale kerken en christelijke kindertehuizen. Zij kennen de mensen uit hun gemeenschap het best. Zij weten uit ervaring welke kinderen onze steun het hardst nodig hebben.

Sponsor een Weduwe 
Veel oude weduwen in Indonesië leven in armoede. Sommigen hebben geen kinderen om voor hen te zorgen, van anderen leven de kinderen zelf in armoede. Deze weduwen zijn genoodzaakt om door te werken in hun oude dag. Met een maandelijkse gift van 20,- euro wordt de dagelijkse last van de weduwe verlicht en ontvangt zij de benodigde gezondheidszorg. 

Het programma 
Het programma van SA is gericht op de individuele behoeften van de weduwe in haar dagelijks bestaan. Wij houden hierbij rekening met de behoeften van de gemeenschap waar de weduwe toe behoort. De plaatselijke kerk en onze medewerkers staan garant voor de vervulling van de fysieke, sociale, emotionele en geestelijke noden van de weduwen. In Indonesie werkt Stichting Sinar Anugerah met lokale kerken. Zij kennen de mensen uit hun gemeenschap het best. Ze weten uit ervaring welke weduwen onze steun het hardst nodig hebben en zorgen daar ook voor. 

Sponsor een Pionier 
SA ondersteunt het pionierswerk van de SP3 Frontline Training School. Deze Bijbelschool leidt jonge mensen op tot pioniers en zendt hen uit naar de meest afgelegen gebieden van 

Indonesië. De pioniers werken volgens het tentenmakersprincipe. Zij wonen en werken in dorpsgemeenschappen, die vaak vijandig staan tegenover christenen. Doordat de pioniers persoonlijke relaties bouwen met dorpsgenoten, worden zij geaccepteerd en kunnen zij het Evangelie aan hen brengen. Met een maandelijkse gift van 30,- euro kan een pionier financieel rondkomen en kan hij/zij zich volledig toeleggen op de bediening.

Het programma
De SP3 Frontline Training School heeft veel ervaring in het opleiden, begeleiden en uitzenden van pioniers die volgens het tentenmakersprincipe werken in Indonesië.

Als u een persoonlijke sponsoring aangaat, dan ontvangt u een foto en informatie van het kind, weduwe of pionier.

U kunt met hen communiceren via briefwisseling. Meldt u zich hiervoor aan door het inschrijfformulier in te vullen en te retourneren. Binnen enkele dagen ontvangt u het informatiepakket.

Door het versturen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met ons privacybeleid.

bottom of page