top of page

OVER ONS

Missie

Stichting Sinar Anugerah (SA) is opgericht in 1964 door christenen die na de oorlog uit Indonesië naar Nederland zijn verhuisd. De stichting heeft als doel om in Indonesië hulp te bieden aan weduwen en wezen en geloofsgenoten te ondersteunen.

Beloningsbeleid

Het werk van SA in Nederland bestaat uit sponsorwerving. Dit werk wordt gedaan door het bestuur. Het bestuur ontvangt geen loon van de stichting en werkt op vrijwilligersbasis.

De projecten in Indonesië worden uitgevoerd door lokale kerken. SA geeft aan de medewerkers van deze kerken een redelijke vergoeding om de administratie en haar projecten van in Indonesië 

te beheren.

Bestuur

Het bestuur van SA bestaat uit drie leden:

  • Voorzitter, Arend Bakker

  • Secretaris / Penningmeester, Anthony Schuyt

  • Projecten, Hellen de Joode

Financiële Verslaggeving

SA is een goede doelen organisatie en wil daarom de giften die zij ontvangt zo snel mogelijk besteden aan haar projecten in Indonesië, waarbij de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Hieronder vindt u het financieel overzicht en de jaarverslagen van de jaren 2020 t/m 2022.

 

In 2022 heeft SSA en haar partnerorganisatie in Indonesië, de Indonesische stichting Yayasan Sinar Anugerah (YSA), voor een totaal bedrag van €22.532 aan projecten gesteund. Het gerapporteerde bedrag van €17.448 betreft het deel dat SSA aan projecten heeft verstrekt in 2022. Het overig deel van €5.084 is verstrekt uit de liquide middelen van YSA. Het bestuur van SSA heeft besloten om de liquiditeitsbuffer van YSA af te bouwen, zodat het meer in lijn is met het huidige niveau van periodieke verstrekkingen van SSA en YSA.

SA Financieel Overzicht Website 2023.png
bottom of page