OVER ONS

Missie

Stichting Sinar Anugerah (SA) is opgericht in 1964 door christenen die na de oorlog uit Indonesië naar Nederland zijn verhuisd. De stichting heeft als doel om in Indonesië hulp te bieden aan weduwen en wezen en geloofsgenoten te ondersteunen.

Beloningsbeleid

Het werk van SA in Nederland bestaat uit sponsorwerving. Dit werk wordt gedaan door het bestuur. Het bestuur ontvangt geen loon van de stichting en werkt op vrijwilligersbasis.

De projecten in Indonesië worden uitgevoerd door lokale kerken. SA geeft aan de medewerkers van deze kerken een redelijke vergoeding om de administratie en haar projecten van in Indonesië 

te beheren.

Bestuur

Het bestuur van SA bestaat uit drie leden:

  • Voorzitter, Arend Bakker

  • Secretaris / Penningmeester, Anthony Schuyt

  • PR & Sponsoradministratie, Eddy Hazenberg

  • Projecten, Hellen de Joode

Financiële Verslaggeving

SA is een goede doelen organisatie en wil daarom de giften die zij ontvangt zo snel mogelijk besteden aan haar projecten in Indonesië, waarbij de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Hieronder vindt u het financieel overzicht en de jaarverslagen van de jaren 2018 t/m 2020.

Financieel Overzicht 2020.jpg